ข้ามไปยังข้อมูลสินค้า
1 จาก 5

Sydney Room Coffee

รูมคอฟฟี่

รูมคอฟฟี่

ราคาปกติ $25.00 AUD
ราคาปกติ ราคาช่วงลดราคา $25.00 AUD
การลดราคา ขายหมดแล้ว

ประโยชน์ของกาแฟในห้อง:

✅ดีท็อกซ์ : ทำความสะอาดลำไส้และระบบขับถ่าย

✅แป้ง ไขมัน และน้ำตาลจะถูกดักจับโดยบล็อกซึ่งควบคุมน้ำหนักด้วย

✅เบิร์น - ช่วยในการเร่งการเผาผลาญ

✅ สร้าง - เพิ่มมวลกล้ามเนื้อและกระชับสัดส่วน

✅ Boost: เพิ่มพลังงานและฟื้นฟูร่างกายเพื่อให้คุณตื่นตัวมากขึ้น ส่งเสริมการเข้าห้องน้ำบ่อยๆ

✅รสชาติกาแฟกลมกล่อมอร่อย

✅เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการบริโภคน้ำตาลน้อย

Nurtrition info

RICE BRAN OIL NON-DAIRY CREAMER 47%
ARABICA COFFEE 23%
INULIN 3.6%
CORDYCEPS SINENSIS POWDER 3.33%
CARROT POWDER 3.33%
CHIA SEED 2.33%
PRUNE POWDER 1.66%
TART CHERRY POWDER 1.66%
L-CARNITINE L-TARTRATE 1.66%
GARCINIA EXTRACT 1%
CALCIUM L-THREONATE 1%
GOJI BERRY EXTRACT 0.83%
ACEROLA CHERRY EXTRACT 0.83%
ROSEHIP EXTRACT 0.73%
WHITE KIDNEY BEAN EXTRACT 0.66%
GINSENG EXTRACT 0.66%
EMBLICA EXTRACT 0.66%
REISHIEXTRACT 0.50%
CHITOSAN (KONUTRIME BLOCK) 0.50%
L-GLUTATHIONE 0.50%
GREEN TEA EXTRACT 0.33%
LTHREONINE 0.33%
MAGESIM AMNO ACID CHELATE 0.33%
POMEGRANATE EXTRACT 0.33%
BETA GLUCAN FROM YEAST 0.33%
BLACK SESAME EXTRACT 0.33%
BILBERRY EXTRACT 0.33%
CURCUMN EXTRACT 033%
COENZYME Q10 0.20%
LYCOPENE 0.10%
VITAMIN A 0.04%
VITAMIN E 0.06%
LUTEN 0.034%
SUCRALOSE 0.003%
CHROMIUM PICOLINATE 0.00033%
VITAMIN B2 0.00002%

Shipping Info

We Offer free Shipping When You Spend Over 100$. Shipping usually take 2 to 7 day all over Australia! Process time usually take 24 to 48 hours, so look out for an email for your tracking number in 3 days the latest

Return Policy

We offer frictionless return. If you don't like it return it. The only thing that we are picky about is you have to return the product within 7 days of your purchase with no damage .

ดูรายละเอียดทั้งหมด
Free Shipping
feature-item-2
100% Vegan
Hassle-free exchange
36 in 1 Room Coffee

What is Room Coffee?

Regular coffee is often high in sugar, a risk of
developing diabetes and obesity. Room Coffee
contains no sugar but uses sucralose as a
sweetener which does not have any stimulating
effect on insulin and does not increase blood
sugar. It is suitable for people with diabetes and
people who want to lose weight.

Buy Now

Room Coffee vs Other

Room Coffee

Other

Health Benefits

Low Calorie

Non-Dairy Creamer

Sugar-Free

Versatile and Convenient

Why Do You Need Room Coffee ?

เนื้อหาที่ย่อได้

Detox Your Body

Colon Detoxification
- Innulin is a prebiotic that help nourish the gut
bacteria and balance the excretory system.
- Prune Powder improves the excretory system.

Burn Fat

- Burn starch and sugar, regulate blood sugar
level which is good for diabetes and obesity
control.
-Fat Burning
-Stimulate metabolism

Boost energy

Immunity Booster with :
- Reishi Mushroom
- Beta-Glucan From Yeast
- Turmeric Extract
- Cordycep Powder
- Ginseng
- Amla Extract
- Black Sesame Extract
- Vitamin A
- L-Glutathione
- Rose Hip Extract
- Acerola Cherry Extract
- Goji Berry Extract
- Inulin
- Carrot Powder
- Lycopene

Build Muscle

Muscle Builder with: Chia Seed contains protein for building muscles
Contains antioxidant for helping in the process of
building muscles.

Block

- Inhibit the digestion and absorption of
starch and sugar, reduce fat accumulation.
- Inhibit the digestion and absorption of fat.
Kionutrium Block

For those who want to take
care of their health.
Take 1 sachet
after meal (1 sachet a day)
For those who control blood
sugar and weight or people
with health problems.
Take 1 sachet
After meal 2 times a day or 3 times a day if there is
no sleep problem

Ingredients

High quality ingredients

36 in 1; Arabica Coffee, Combines good things in 1 sachet
Mixing coffee with good taste and fragrance along with up to 36 kinds of nutrients.

Arabica Coffee

Inulin

Surcalose

Reishi Extract

Green Tea Extract

Ginseng Extract

Garcinia Extract

Cordyceps Sinensis powder

Chromium Picolinate

Acerola cherry extract

Lutein

Vitamin B12

ORDER NOW

Arabica Coffee

Savor the richness of Arabica in our Room Coffee, meticulously chosen for its smooth flavor and health benefits, elevating your daily wellness ritual.

Inulin

Enhance your health with our Room Coffee's inulin, a natural prebiotic fiber that nurtures gut health, supports digestion, and promotes a feeling of fullness.

Surcalose

Indulge guilt-free with Room Coffee's sucralose, a zero-calorie sweetener that doesn't spike your blood sugar, making each sip sweetly satisfying and health-conscious.

Reishi Extract

Boost your wellness with Room Coffee's Reishi extract, a powerhouse mushroom known for its immune-boosting and stress-reducing properties, perfect for a rejuvenating start to your day.

Green Tea Extract

Unlock natural energy with Room Coffee's green tea extract, rich in antioxidants for enhanced metabolism and vitality, making every cup a step towards a healthier you.

Ginseng Extract

Elevate your energy and focus with Room Coffee's Ginseng extract, a celebrated adaptogen known to combat fatigue and enhance mental clarity, perfectly blending tradition with your modern lifestyle.

Garcinia Extract

Kickstart your weight management journey with Room Coffee's Garcinia extract, known for its ability to curb appetite and block fat production, seamlessly fitting into your wellness routine

Cordyceps Sinensis powder

Empower your day with Room Coffee's Cordyceps Sinensis powder, a revered adaptogen that boosts energy levels, supports stamina, and enhances your body's natural resilience, all in a harmonious sip.

Chromium Picolinate

Optimize your metabolism with Room Coffee's Chromium Picolinate, an essential mineral known for enhancing insulin sensitivity and supporting balanced blood sugar levels, for a healthier, more vibrant you.

Acerola cherry extract

Revitalize your health with Room Coffee's Acerola Cherry Extract, a superfruit packed with vitamin C for immune support, skin health, and antioxidant protection, bringing a zestful boost to every cup.

Lutein

Enhance your vision and skin health with Room Coffee's Lutein, a powerful antioxidant that protects against blue light and oxidative stress, for clear sight and radiant skin with every sip.

Vitamin B12

Boost your energy and mood with Room Coffee's Vitamin B12, an essential nutrient that supports nerve function and the production of DNA and red blood cells, vital for maintaining optimal health and vitality.

36 in 1; Arabica Coffee, Combines good things in 1 sachet
Mixing coffee with good taste and fragrance along with up to 36 kinds of nutrients.

ORDER NOW